Dashboard

School Blog

International and more international

Amhariska, italienska, pashto, grekiska, ryska, kinesiska, polska, spanska….detta är bara några av de över 30-talet hemspråk som vi har undervisning i här på IES Nacka.

Student Work

Where are we?

You must consent to third-party cookies to view this content.