Dashboard

School Blog

Det blommar i åk 4

I slutet av vårterminen sålde åk 4 majblommor för att stötta den ideella organisationen Majblomman, var syfte är att stötta barnfamiljer i behov av ekonomiskt stöd. Fyrorna tog uppgiften på stort allvar och sålde för nästan 100 000 kronor!

Student Work

Where are we?

You must consent to third-party cookies to view this content.