School Blog

Antagning till år 4, höstterminen 2018 update 2018-01-18.

Torsdagen den 18 januari skickades antagningshandlingar ut via mail till de familjer som deltog i vår Workshop onsdag den 17 januari.

Vi har erbjudit plats till familjer som registrerat sina barn i vår kö före den 26 december 2012 och som också närvarade vid Workshop Day.

De familjer som fått erbjudande om plats har nu en tid på sig att svara. Fortfarande har vi över 840 barn i kö till år 4, 2018.

Skolan har nu antagit alla elever till år 4, 2018. Ytterligare antagning kommer endast att ske om vi får återbud.

Antagning till år 4, höstterminen 2018 - update 2017-12-01


Måndagen den 27 november skickades antagningshandlingar ut via mail till de familjer som deltog i vår Workshop Day lördagen den 25 november.

Vi har erbjudit plats till familjer som registrerat sina barn i vår kö före den 17 oktober 2012 och som också närvarade vid Workshop Day.

De familjer som har barn som var inbjudna, men som av olika anledningar har meddelat att de inte kunde delta vid Workshop Day kommer vi att kontakta i mitten av december.

De familjer som fått erbjudande om plats har nu en tid på sig att svara. Fortfarande har vi över 850 barn i kö till år 4, 2018.

I december har vi på grund av skolans aktiviteter för nuvarande elever och personal mycket begränsad möjlighet att svara på köfrågor.

Vi kan inte heller svara på hur stor chansen är för ett barn i kö att få plats eftersom erbjudanden nu är ute och vi väntar på svar.

Vi återkommer med mer antagningsinformation i januari 2018 på denna sida.

Antagning till år 4, höstterminen 2018 - update 171027

Inför årskurs 4, 2018, startar antagningen den 11 oktober med inbjudan via mail till den mailadress familjen registrerat. Skolan har 150 platser till årskurs 4, 2018. Vi har för närvarande över 1000 barn i kö till årskurs 4, 2018, vilket innebär att det tyvärr är många som vi inte har möjlighet att skicka inbjudan till. Barnen står självklart fortfarande kvar i vår elevkö.

I den första omgången kommer vi att ha möjlighet att skicka ut inbjudningar till familjer med barn som registrerades i vår kö före den 20 april 2012.

Antagning till år 4, höstterminen 2018

Inför årskurs 4, 2018, startar antagningen den 11 oktober med inbjudan via mail till den mailadress familjen registrerat. Skolan har 150 platser till årskurs 4, 2018. Vi har för närvarande över 1000 barn i kö till årskurs 4, 2018, vilket innebär att det tyvärr är många som vi inte har möjlighet att skicka inbjudan till. Barnen står självklart fortfarande kvar i vår elevkö.

I den första omgången kommer vi att ha möjlighet att skicka ut inbjudningar till familjer med barn som registrerades i vår kö före den 22 december 2011.

Vi genomför inför årskurs 4 alltid en "Workshop Day" där barnen får en möjlighet att uppleva hur det är att vara elev i vår skola. Samtidigt får vårdnadshavare information om skolan från ledningsgruppen. Det är de barn som står främst i vår kö enligt ovan som får möjligheten att komma till skolan och hälsa på. Därefter får familjerna en tid på sig att fundera över om man vill acceptera platsen eller inte. Detta betyder att platser kan komma att bli tillgängliga även senare. Skolan informerar via webbplatsen om en ny antagningsomgång tillämpas.

Platser tilldelas i datumordning enligt registrering i IES Nackas kö. Skolan tillämpar syskonförtur vilket innebär att elev som nu går på skolan och har ett syskon som vill börja får förtur även om syskonet har ett senare registreringsdatum än andra barn i kön. Erfarenheter och kunskap som skolgång i utlandet, engelska som modersmål etc ger inte förtur.

 

Vi har mycket begränsad möjlighet att svara på frågor under antagningsprocessen. Därför ber vi om ert tålamod.

Mailadressen info.nacka@engelska.se kommer att avläsas regelbundet, dock ej dagligen.

Många frågar oss om deras barns möjlighet till plats. Detta är en fråga vi inte kan besvara eftersom antagningsprocessen pågår. För att logga in till kön och uppdatera kontaktuppgifter; följ denna länk. Inloggningsuppgifter skickades till den mailadress ni angav samma dag som ni registrerade ert barn i elevkön.

Pages