School Blog

Antagning till åk 4 / Admissions to year 4 - update on progress: February 11th 2020

Update 11th of February 2020:

We have now filled almost all our 150 places for the year 4's starting in August 2020. In our student queue we got up until those that applied before the end of February 2014.

IF there are any places coming up -  as usual we will continue as we find out to contact the next in line. This if someone changes their mind at some point. This can of course happen at any point during the spring, summer or even after the school has started - IF we have a place, the next in line will be contacted. 

IF you have your child in our queue and by Easter break 2021 still haven't been contacted - but is still interested in a place, you can contact us to move your child up to the queue for year 5 August 2021 queue, your application date stays the same. 

Regards,

IES Nacka 

 

Update 28th of January 2020:

We have now started looking at the next few in line to fill our last places for the year 4's starting August 2020. We contact people via email first and phone second as usual, and always strictly by the order in the queue. We will update again later next week about the progress.

We appriciate your patience.

Kind Regards,

IES Nacka

 

Update 23/12 2019:

End of November we had our Workshop for the first 180 students in the student queue. We have now 120 confirmed students so far that will start year 4 in August.

The last invited have until January 8th 2020 to reply, and after this we will continue the process until we have filled our 150 places.

At the moment we have contacted those that have applied before the 17th of January 2014. 

For now, we would like to wish you: Happy Holidays!

Kind Regards,

IES Nacka

 

 

Update November 28th 2019:

Vi har nu börjat processen för antagning inför åk 4 höstterminen 2020.

Vi kommer att kontakta de som står först i kö ( de som stått längst) för att se hur många av de första 180 barnen som är intresserade, i turordning.

Notera att vi har över 1200 barn i kö till HT-20 åk 4 och endast 150 platser.

Vi tillämpar syskonförtur som innebär förtur om man har barn på samma skola samtidigt. 

De första vi kontaktat har stått i kö sedan mitten av  januari 2014. Får vi ett negativt svar så fortsätter vi med att kontakta nästa på tur osv.

Vi kommer att uppdatera er vidare via denna sida regelbundet med hur långt i vår kö vi kommit. 

Tack för ert tålamod.

We have now started the admission process for the year 4 students of fall term 2020. We will contact the first (those with the longest application date) to see how many of the first 180 students that are still intersted, in turn. 

Note that we have more than 1200+ children in the queue for year 4 of the autumn term 2020 and only 150 places.  We apply sibling advantage meaning that you will have an advantage in the queue if you have siblings in the school at the same time. 

Those contacted in the first batch have been in our student queue since before the middle of January 2014. If we get a negative reply, we will continue contacting the next in turn and so on. 

We will keep updating you via this site regularly on how far in the queue we are. 

Thank you for your patience.

Antagning till åk 4 / Admissions to year 4

Vi har nu börjat processen för antagning inför åk 4 höstterminen 2020.

Vi kommer att kontakta de som står först i kö ( de som stått längst) för att se hur många av de första 180 barnen som är intresserade, i turordning.

Notera att vi har över 1200 barn i kö till HT-20 åk 4 och endast 150 platser.

Vi tillämpar syskonförtur som innebär förtur om man har barn på samma skola samtidigt. 

De första vi kontaktat har stått i kö sedan före december 2012. Får vi ett negativt svar så fortsätter vi med att kontakta nästa på tur osv.

Vi kommer att uppdatera er vidare via denna sida regelbundet med hur långt i vår kö vi kommit. 

Tack för ert tålamod.

 

 

We have now started the admission process for the year 4 students of fall term 2020. We will contact the first (those with the longest application date) to see how many of the first 180 students that are still intersted, in turn. 

Note that we have more than 1200+ children in the queue for year 4 of the autumn term 2020 and only 150 places.  We apply sibling advantage meaning that you will have an advantage in the queue if you have siblings in the school at the same time. 

Those contacted in the first batch have been in our student queue since before December 2012. If we get a negative reply, we will continue contacting the next in turn and so on. 

We will keep updating you via this site regularly on how far in the queue we are. 

Thank you for your patience.

 

 

 

Majblomman 2020 - ÅK 4 projekt

Åk 4 brukar stötta Majblomman i deras arbete mot barnfattigdom i Sverige genom att vid den här tiden på året sälja Majblommor. Eftersom vi i år inte kan vara ute på gator och torg och sprida glädje med majblommorna har vi valt att delta i Majblommans digitala insamling för att på så vis stötta de familjer som i större utsträckning än tidigare är i behov av ekonomisk stöttning från Majblomman. Det här är en del i samhällskunskapskursen för åk 4 där vi bland annat pratar om människors olika levnadsvillkor och ett sätt att bidra till att minska skillnaderna något.

Hjälp oss gärna att hjälpa genom att swisha ett bidrag, smått eller stort spelar ingen roll. 

https://majblomman.se/insamling/engelska-skolan-i-nacka-arskurs-4/

 

Tack för hjälpen! Elever och personal i åk 4

Språkolympiaden 2020

Språkolympiaden 2020

One more year, IES Nacka has taken part in the nationwide competition for modern languages: Språkolypiadem. After successfully passing the first round, our students went to the Regional Final at Kungsholmens Gymnasium. Once there, they competed against other schools in Stockholm area. After a long day of hard questioning about grammar and culture our brave Year 9 managed to achieve 2nd place in Spanish, 3rd place in English and 4th place in both Swedish and French.

 

We are extremely proud of their efforts and we thank them for this achievement in the field of languages.

 

Merci! Thanks! ¡Gracias! Tack!

 

Pages