School Blog

Språkolympiaden / iLcompetition 2018

Språkolympiaden / iLcompetition 2018

Once more IES Nacka students managed to pass a tough first round and get to the regional finals in this national competition for languages. This prestigious event is growing rapidly in popularity all over the country and more than 23000 students actively took part this current year.

Our students competed proudly in Swedish, English, Spanish and French. They faced other schools on stage at Kungsholmen Gymnasium. They achieved 2nd position in both French and Spanish, 3rd in English and 5th in Swedish. 

They all had a great learning experience and we are looking forward to participating again next year.

http://ilcompetition.se/resultatregionfinaler2018.html

Antagning till år 4, höstterminen 2018 update 2018-01-18.

Torsdagen den 18 januari skickades antagningshandlingar ut via mail till de familjer som deltog i vår Workshop onsdag den 17 januari.

Vi har erbjudit plats till familjer som registrerat sina barn i vår kö före den 26 december 2012 och som också närvarade vid Workshop Day.

De familjer som fått erbjudande om plats har nu en tid på sig att svara. Fortfarande har vi över 840 barn i kö till år 4, 2018.

Skolan har nu antagit alla elever till år 4, 2018. Ytterligare antagning kommer endast att ske om vi får återbud.

Antagning till år 4, höstterminen 2018 - update 2017-12-01


Måndagen den 27 november skickades antagningshandlingar ut via mail till de familjer som deltog i vår Workshop Day lördagen den 25 november.

Vi har erbjudit plats till familjer som registrerat sina barn i vår kö före den 17 oktober 2012 och som också närvarade vid Workshop Day.

De familjer som har barn som var inbjudna, men som av olika anledningar har meddelat att de inte kunde delta vid Workshop Day kommer vi att kontakta i mitten av december.

De familjer som fått erbjudande om plats har nu en tid på sig att svara. Fortfarande har vi över 850 barn i kö till år 4, 2018.

I december har vi på grund av skolans aktiviteter för nuvarande elever och personal mycket begränsad möjlighet att svara på köfrågor.

Vi kan inte heller svara på hur stor chansen är för ett barn i kö att få plats eftersom erbjudanden nu är ute och vi väntar på svar.

Vi återkommer med mer antagningsinformation i januari 2018 på denna sida.

Antagning till år 4, höstterminen 2018 - update 171027

Inför årskurs 4, 2018, startar antagningen den 11 oktober med inbjudan via mail till den mailadress familjen registrerat. Skolan har 150 platser till årskurs 4, 2018. Vi har för närvarande över 1000 barn i kö till årskurs 4, 2018, vilket innebär att det tyvärr är många som vi inte har möjlighet att skicka inbjudan till. Barnen står självklart fortfarande kvar i vår elevkö.

I den första omgången kommer vi att ha möjlighet att skicka ut inbjudningar till familjer med barn som registrerades i vår kö före den 20 april 2012.

Pages