Antagning till åk 4 / Admissions to year 4

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare

Vi har nu börjat processen för antagning inför åk 4 höstterminen 2020.

Vi kommer att kontakta de som står först i kö ( de som stått längst) för att se hur många av de första 180 barnen som är intresserade, i turordning.

Notera att vi har över 1200 barn i kö till HT-20 åk 4 och endast 150 platser.

Vi tillämpar syskonförtur som innebär förtur om man har barn på samma skola samtidigt. 

De första vi kontaktat har stått i kö sedan före december 2012. Får vi ett negativt svar så fortsätter vi med att kontakta nästa på tur osv.

Vi kommer att uppdatera er vidare via denna sida regelbundet med hur långt i vår kö vi kommit. 

Tack för ert tålamod.

 

 

We have now started the admission process for the year 4 students of fall term 2020. We will contact the first (those with the longest application date) to see how many of the first 180 students that are still intersted, in turn. 

Note that we have more than 1200+ children in the queue for year 4 of the autumn term 2020 and only 150 places.  We apply sibling advantage meaning that you will have an advantage in the queue if you have siblings in the school at the same time. 

Those contacted in the first batch have been in our student queue since before December 2012. If we get a negative reply, we will continue contacting the next in turn and so on. 

We will keep updating you via this site regularly on how far in the queue we are. 

Thank you for your patience.