Antagning till åk 4 / Admissions to year 4 - update on progress: December 23rd 2019

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

Update 23/12 2019:

End of November we had our Workshop for the first 180 students in the student queue. We have now 120 confirmed students so far that will start year 4 in August.

The last invited have until January 8th 2020 to reply, and after this we will continue the process until we have filled our 150 places.

At the moment we have contacted those that have applied before the 17th of January 2014. 

For now, we would like to wish you: Happy Holidays!

Kind Regards,

IES Nacka

 

 

Update November 28th 2019:

Vi har nu börjat processen för antagning inför åk 4 höstterminen 2020.

Vi kommer att kontakta de som står först i kö ( de som stått längst) för att se hur många av de första 180 barnen som är intresserade, i turordning.

Notera att vi har över 1200 barn i kö till HT-20 åk 4 och endast 150 platser.

Vi tillämpar syskonförtur som innebär förtur om man har barn på samma skola samtidigt. 

De första vi kontaktat har stått i kö sedan mitten av  januari 2014. Får vi ett negativt svar så fortsätter vi med att kontakta nästa på tur osv.

Vi kommer att uppdatera er vidare via denna sida regelbundet med hur långt i vår kö vi kommit. 

Tack för ert tålamod.

We have now started the admission process for the year 4 students of fall term 2020. We will contact the first (those with the longest application date) to see how many of the first 180 students that are still intersted, in turn. 

Note that we have more than 1200+ children in the queue for year 4 of the autumn term 2020 and only 150 places.  We apply sibling advantage meaning that you will have an advantage in the queue if you have siblings in the school at the same time. 

Those contacted in the first batch have been in our student queue since before the middle of January 2014. If we get a negative reply, we will continue contacting the next in turn and so on. 

We will keep updating you via this site regularly on how far in the queue we are. 

Thank you for your patience.