Antagning till år 4, höstterminen 2018 - update 2017-12-01

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.


Måndagen den 27 november skickades antagningshandlingar ut via mail till de familjer som deltog i vår Workshop Day lördagen den 25 november.

Vi har erbjudit plats till familjer som registrerat sina barn i vår kö före den 17 oktober 2012 och som också närvarade vid Workshop Day.

De familjer som har barn som var inbjudna, men som av olika anledningar har meddelat att de inte kunde delta vid Workshop Day kommer vi att kontakta i mitten av december.

De familjer som fått erbjudande om plats har nu en tid på sig att svara. Fortfarande har vi över 850 barn i kö till år 4, 2018.

I december har vi på grund av skolans aktiviteter för nuvarande elever och personal mycket begränsad möjlighet att svara på köfrågor.

Vi kan inte heller svara på hur stor chansen är för ett barn i kö att få plats eftersom erbjudanden nu är ute och vi väntar på svar.

Vi återkommer med mer antagningsinformation i januari 2018 på denna sida.