Antagning till år 4, höstterminen 2018 update 2018-05-02.

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
From the Principal

Vi har erbjudit plats till familjer som registrerat sina barn i vår kö före den 2:a april 2013.

De familjer som fått erbjudande om plats har nu en tid på sig att svara. Fortfarande har vi över 830 barn i kö till år 4, 2018.

Skolan har nu antagit alla elever till år 4, 2018. Ytterligare antagning kommer endast att ske om vi får återbud.