Antagning till IES Nacka för ÅK 4 - Uppdatering mars 2019 / Admissions for year 4 - Update March 2019

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
From the Principal

*Regarding admissions for August 2019 Year 4:

We are continuing through the next batch of applications in the queue to fill our last few places, we have currently reached those that have applied before the beginning of September 2013. We will wait for these to get back to us and then continue down the queue in order of application date until we have filled our 150 places.

During the application process we will update our website regularly on how far we have come in the queue (according to application date)

- please note that we cannot give the actual queue place (number).

For all other queries: info.nacka@engelska.se

Please note that we can’t give any information about any other schools,  please contact them directly or via our central website www.engelska.se

 

 

*Angående antagning för HT 2019: Vi har börjat att se över nästa del ansökningar för de som står i kö till åk 4 HT 2019 och vi har kommit fram till de som ansökt före början av september 2013. Vi väntar nu på svar från dessa och kommer sedan fortsätta vidare i köordning tills vi fyllt alla 150 platser. 

Under antagningsprocessen kommer vi att uppdatera vår hemsida regelbundet om hur långt i vår elevkö vi kommit (enligt ansökningsdatum) - notera att vi kan ej ge information om köplats.

För andra frågor: info.nacka@engelska.se

Notera att vi kan ej svara på frågor om någon annan skola,  kontakta dessa direkt eller via vår centrala hemsida: www.engelska.se