Antagning till IES Nacka för ÅK 4 - Uppdatering oktober 2018 / Admissions for year 4 - Update October 2018

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
From the Principal

Admissions for IES Nacka Year 4 - Update October 2018

Regarding admissions for fall 2019 Year 4: We have started going through the first batch of applications in the queue, if you have children in the queue please make sure that your contact details are correct: email, address and phone number. You can log in to your application here.

We have currently reached those that have applied before February 2012. We will wait for these to get back to us and then continue down the queue in order of application date until we have filled our 150 places.

During the application process we will update our website regularly on how far we have come in the queue (according to application date)

- please note that we cannot give the actual queue place (number).

For all other queries: info.nacka@engelska.se

Please note that we can’t give any information about any other schools,  please contact them directly or via our central website www.engelska.se

 

Antagning till IES Nacka för ÅK 4. Uppdatering oktober 2018

Angående antagning för HT 2019: Vi har börjat att se över ansökningarna för de som står i kö till åk 4 HT 2019 - om du har barn som står i kö  - vänligen se till att era kontaktuppgifter är korrekta: email, adress och telefonnummer. Ni loggar in till er ansökan här.

Vi har kommit fram till de som ansökt före februari 2012. Vi väntar nu på svar från dessa och kommer sedan fortsätta vidare i köordning tills vi fyllt alla 150 platser. 

Under antagningsprocessen kommer vi att uppdatera vår hemsida regelbundet om hur långt i vår elevkö vi kommit (enligt ansökningsdatum) - notera att vi kan ej ge information om köplats.

För andra frågor: info.nacka@engelska.se

Notera att vi kan ej svara på frågor om någon annan skola,  kontakta dessa direkt eller via vår centrala hemsida: www.engelska.se