Antagning till IES Nacka för ÅK 4 - Uppdatering september 2018 / Admissions for year 4 - Update September 2018

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
From the Principal

Admissions for IES Nacka Year 4 - Update September 2018

Many families have contacted us to enquire why they were not offered a place in year 4 starting this fall term.

The answer is that we work strictly by the queue order and for our 150 places, a place was offered to those that had been in the queue the longest. The only exception we apply is the sibling priority. For more information about out student queue see this link. For this years admissions for year 4 start fall 2018 we accepted students that had been in the queue since before mid June 2013.

Regarding admissions for fall 2019 Year 4: We will begin the application process in November 2018, if you have children in the queue please make sure that your contact details are correct: email, address and phone number. If they have siblings in IES Nacka, they need to be registered in the application. You can log in to your application here.

During the application process we will update our website regularly on how far we have come in the queue (according to application date) - please note that we can’t give the actual queue place( number).

For all other queries: info.nacka@engelska.se

Please note that we can’t give any information about any other schools, e.g potential future schools such as IES Värmdö - for other schools please contact them directly or via our central website www.engelska.se

 

Antagning till IES Nacka för ÅK 4 . Uppdatering September 2018

Många börjar höra av sig till oss för att fråga om varför de ej blev erbjudna plats i åk 4 med start denna hösttermin.

Svaret på detta är att vi går strikt enligt köordning och till våra 150 platser erbjöds plats till de som stått i kö längst. Det enda undantaget vi tillämpar är syskonförtur. För mer info om vår elevkö se denna länk. I årets antagning för åk 4 HT-18 tog vi in elever som stått i kö sedan före mitten på juni 2013.

Angående antagning för HT 2019: Vi börjar se över ansökningarna i november 2018 - om du har barn som står i kö  - vänligen se till att era kontaktuppgifter är korrekta: email, adress och telefonnummer. Har de syskon som går på skolan så måste de vara registrerade i er ansökan. Ni loggar in till er ansökan här.

Under antagningsprocessen kommer vi att uppdatera regelbundet på vår hemsida om hur långt i vår elevkö vi kommit (enligt ansökningsdatum) - notera att vi kan ej ge information om köplats.

För andra frågor: info.nacka@engelska.se

Notera att vi kan ej svara på frågor om någon annan skola, t.ex potentiella framtida skolor såsom Värmdö - för andra skolor kontakta dessa direkt eller via vår centrala hemsida: www.engelska.se