För att logga in/uppdatera/ändra uppgifter i elevkö

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

Till er som har barn i vår elevkö: 

Det är av största vikt att uppgifterna i ansökan är korrekta, så kontrollera och uppdatera era uppgifter om något skulle ändras, t.e.x mobilnummer, epost-adresser osv.

Detta görs enkelt via denna länk: Inloggning till IES Nacka's elevkö

Med Vänliga Hälsningar,

Administrationen, IES Nacka