Majblomman 2020 - ÅK 4 projekt

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

Åk 4 brukar stötta Majblomman i deras arbete mot barnfattigdom i Sverige genom att vid den här tiden på året sälja Majblommor. Eftersom vi i år inte kan vara ute på gator och torg och sprida glädje med majblommorna har vi valt att delta i Majblommans digitala insamling för att på så vis stötta de familjer som i större utsträckning än tidigare är i behov av ekonomisk stöttning från Majblomman. Det här är en del i samhällskunskapskursen för åk 4 där vi bland annat pratar om människors olika levnadsvillkor och ett sätt att bidra till att minska skillnaderna något.

Hjälp oss gärna att hjälpa genom att swisha ett bidrag, smått eller stort spelar ingen roll. 

https://majblomman.se/insamling/engelska-skolan-i-nacka-arskurs-4/

 

Tack för hjälpen! Elever och personal i åk 4