School Blog

Improvisation and Collaboration

Improvisation and Collaboration

"It is the long history of humankind (and animal kind, too) that those who learned to collaborate and improvise most effectively have prevailed." - Charles Darwin

On Friday, October 18, students in Project Connect attempted several team building challenges.  All of the challenges involved improvising and collaborating to overcome obstacles that seemed impossible at first. Together they conquered all obstacles put before them! 

Diplomceremoni Majblomman

Den 25 september träffade Max Forsberg från 5B och Julia Zaitseva från 5D Hennes Majestät drottning Silvia på Slottet. De fick ta emot diplom som tack för sina fina insatser i samband med försäljningen av majblommor i våras. De var två av de ivriga och drivna elever i årskurs 4 på IES Nacka som tillsammans sålde majblommor för nästan 100 000 kronor i våras! Drottning Silvia är Majblommans högsta beskyddare och bjöd i år in ungefär 50 elever som hon ville uppmärksamma för att de varit extra engagerade i Majblommans insamling 2019.

 

  

"Rise Like The Sunshine" at Project Connect

Project Connect (PC) is embarking on a journey of sharing some positivity around school!  

Project Connect is a student-led club which provides a safe, supportive environment for all students regardless of race, color, religion, gender identity or sexual orientation.  Project Connect meets weekly at 15.00 on Fridays.  

If you are interested in joining PC, feel free to drop in or contact Mr. Högkvist on FL6.

Be on the lookout for some sunshine heading your way!

 

From the Principal

Antagning till åk 4 / Admissions to year 4

*Regarding admissions for August 2019 Year 4:

We have now filled all our 150 places to year 4 for the academic year of 2019/2020.

Those accepted applied before middle of January 2014.

As for all other year levels, if you would like to be moved up to the queue for the next year group, make sure to inform us before the end of the relevant school year.

For example, if your child is in year 4 and in the year 4 queue, let us know around easter time that same academic year if you would like us to move your child up to the year 5 queue for the next coming academic year group 5. We do not move children up automatically and  require that you let us know what queue you would like your child to be in. 

Note that we have no official intake to any other year level other than year 4.  We will contact the next student in line of relevant queue if there, for any reason, is an available place in any other year level.

For questions: info.nacka@engelska.se

Please note that we can’t give any information about any other schools,  please contact them directly or via our central website www.engelska.se

Regarding admissions for year 4 for start fall term of 2020 - We will start the process for admission around November of 2019.

 

*Angående antagning för HT 2019: 

Vi har nu fyllt våra 150 platser till årskurs 4 för läsåret 2019/2020.

De som är antagna ansökte före mitten av januari 2014.

Precis som för alla årsgrupper, vänligen informera oss innan slutet på skolåret om ni vill bli uppflyttade till det kommande läsårets kö.

T.ex. om ditt barn går i åk 4 och står i kö för årskurs 4, runt påsk under det läsåret så ska ni meddela oss om ni vill flytta upp ert barn till kö för årskurs 5 kö för det kommande läsåret.  Det är ingen automatisk uppflyttning utan ni får meddela oss vilken kö ni vill att ert barn skall stå i. 

Observera att vi har ingen antagning av nya elever till någon annan årskurs än till årskurs 4. Om det av någon anledning skulle bli en plats i någon annan årskurs någon gång under året så kontaktar vi nästa på tur -  i relevant elevkö för den årskursen. 

För frågor: info.nacka@engelska.se

Notera att vi kan ej svara på frågor om någon annan skola,  kontakta dessa direkt eller via vår centrala hemsida: www.engelska.se

Angående antagning till åk 4 för höstterminen 2020 - Vi kommer att börja antagningsprocessen som tidigast under november 2019.

Pages