Student Work

IES Nacka - Svenska - update from Swedish department - IESN#whatwedo

Just nu jobbar vi med en massa olika saker i svenskan. Fyrorna skriver sagor som sedan ska läsas upp för sjuorna. Sjuorna gör samma sak och ska i gengäld läsa sina sagor för fyrorna. De får då träna extra på att anpassa sina berättelser för en yngre publik. Båda årskurserna läser också mycket sagor under detta moment och lär sig vad som gör en saga till en saga. 

 

I årskurs fem gör vi presentationer som handlar om oss själva och vår historia. Då använder vi dator och Google Presentations. Sexorna skriver läskiga spökhistorier och ritar bilder till dessa. Några av dessa historier kommer därefter att tryckas i en bok tillsammans med engelska historier som vi sedan kommer att ha i vårt bibliotek. 

 

Åttorna debatterar för fullt, både genom att skriva artiklar och att hålla argumenterande tal och niorna skriver faktatexter som handlar om allt ifrån hajar till tv-spel. Källkritiken är extra viktig i denna uppgift. Dessutom har sexorna och niorna precis haft muntliga nationella prov. De flesta brukar vara lite nervösa innan provet men säger nästan alltid efteråt att bara var kul.

Year 4 Craft project

They have completed a desk organizer that they can use in their desk here at school. The students incorporated ideas we learned about designing to decorate their boxes. They also used sandpaper to make their box as smooth as possible.

Well done 4D and 4E!

/ Mr Koenes, Craft teacher IESN

 

 

 

 

 

IES Nacka: MATHEMATICS!

In the Maths department, we have a wealth of material to cater for all students mathematical appetites! With heavy focus on real world applications and problem solving, students not only learn the basic concepts but are able to apply them in a number of ways, inside and outside the classroom.

We also offer students the chance to join in with a "Maths Competition Club", where students can enter nationwide competitions or the "iGCSE Cambridge Examination" - an internaitonally recognised qualification, were students learn advanced Mathematics and fully prepare themselves for Gymnasium! We also have online resources such as www.MyiMaths.com where students get individual work set or teach themselves with online lessons and homeworks (Material is suitable for all students).

 

Update from Science and PE department 20180921

Update from the Science and PE department

 

Science in Grade 4 and 5 are looking at the ecology and the local nature around Nacka and how they interact with one another.

In grade 6 we are introducing the concept of the atom to the students.

In grade 8 we are also looking at ecology but more from the point of view of adaption to the environment for animals and plants.

In year 9 we are looking at Genetics.

 

Currently in PE we are focusing on orienteering in preparation for the upcoming sports day where the year 4 and 5s will be in Nyckelviken. Whilst the older years will be completing a more difficult orienteering course in Hellasgården.

Pages