Student Work

Gingerbread House competition

This year's gingerbread house competition is in full swing, and we really enjoy seeing all the creative and skillful entries by the students! To see more, please check our Instagram account: @officialiesnacka 

 

Year 9 Museum Exhibit Assessment 2

 

Since Winter Break, our Year 9 students have been working in their English lessons on their Museum Exhibits which will be displayed in the Light Garden on floor 6 in the glass case. Each exhibit was carefully made to connect it to the book that they are reading in their Literature Circle. In their groups, they created a scene to depict their study topic on their book. So dependent upon which book they were studying, students had a study topic to focus on when making their exhibit.

Novel Study Topics:

The Book Thief - life in wartime Germany

Alone in Berlin - German resistance efforts

Maus and Hana’s Suitcase - Legacy of the Holocaust

The Boy in the Striped Pajamas and Number the Stars - Children in war

Once, Then, and Now - Survival

The Amazing Story of Adolphus Tips and Friend or Foe - War affecting everyday life

Resistance - Wartime resistance movements

Our lessons have been a hive of activity and creativity and these pictures show the thought and care and attention that these groups put into their work. These exhibits will be graded by their teachers shortly. Each exhibit had to have two index cards to accompany it; one describing the exhibit and one detailing their research that they did to make their exhibit authentic and realistic. Well done, Year 9!

 

 

    

   

IES Nacka - Svenska - update from Swedish department - IESN#whatwedo

Just nu jobbar vi med en massa olika saker i svenskan. Fyrorna skriver sagor som sedan ska läsas upp för sjuorna. Sjuorna gör samma sak och ska i gengäld läsa sina sagor för fyrorna. De får då träna extra på att anpassa sina berättelser för en yngre publik. Båda årskurserna läser också mycket sagor under detta moment och lär sig vad som gör en saga till en saga. 

 

I årskurs fem gör vi presentationer som handlar om oss själva och vår historia. Då använder vi dator och Google Presentations. Sexorna skriver läskiga spökhistorier och ritar bilder till dessa. Några av dessa historier kommer därefter att tryckas i en bok tillsammans med engelska historier som vi sedan kommer att ha i vårt bibliotek. 

 

Åttorna debatterar för fullt, både genom att skriva artiklar och att hålla argumenterande tal och niorna skriver faktatexter som handlar om allt ifrån hajar till tv-spel. Källkritiken är extra viktig i denna uppgift. Dessutom har sexorna och niorna precis haft muntliga nationella prov. De flesta brukar vara lite nervösa innan provet men säger nästan alltid efteråt att bara var kul.

Year 4 Craft project

They have completed a desk organizer that they can use in their desk here at school. The students incorporated ideas we learned about designing to decorate their boxes. They also used sandpaper to make their box as smooth as possible.

Well done 4D and 4E!

/ Mr Koenes, Craft teacher IESN

 

 

 

 

 

Pages