Admin och Support

Skolledning: Rektor, Biträdande rektor, Administrativ chef.

 

Adminteam: Administrativ chef, Admin Office, IT, Bibliotek och Vaktmästare.

 

Elevvårdsteam: Rektor, Biträdande rektor, Skolsköterskor, Kuratorer, Specialpedagog, Elevvårds koordinator och Akademisk koordinator.

 

Kontakta oss via email eller telefon:

Email: info.nacka@engelska.se

Tele: 08-562 969 00