Our Story

Internationella Engelska Skolan Nacka öppnade dörrarna hösten 2010 med 11 klasser i årskurserna 6-9.

Läsåret 2013/2014 är skolan fullständigt utvecklad med fem klasser i varje årskurs från årskurs 4-9.

Vårt mål är att alla elever ska vara fullt tvåspråkiga när de lämnar oss efter årskurs 9. Vi undervisar både på engelska och på svenska. SO-ämnena undervisar vi i på svenska medan vi undervisar i NO på engelska. Matematik undervisar vi i på engelska,men vi har svenska matematikböcker. Vår studierektor för "Academics" arbetar kontinuerligt tillsammans med ämnesansvariga och personal för att följa upp och utveckla elevernas arbete.

Vi har två heltidsanställda skolsköterskor, kurator samt en studierektor för elevvård som aktivt arbetar för elevernas trygghet varje dag. Våra tre skolassistenter finns bland eleverna hela dagarna. Det finns alltid en vuxen att vända sig till på IES Nacka.

I våra klassrum är det tyst och lugnt när eleverna arbetar. Tydliga mål sätts upp för varje uppgift och elever och föräldrar får direkt återkoppling på sitt barns utveckling. Vi ligger i framkant av den tekniska utvecklingen inom skolan. Eleverna i de äldre årskurserna arbetar 1:1 med MacBooks.