Det blommar i åk 4

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare

I slutet av vårterminen sålde åk 4 majblommor för att stötta den ideella organisationen Majblomman, var syfte är att stötta barnfamiljer i behov av ekonomiskt stöd. Fyrorna tog uppgiften på stort allvar och sålde för nästan 100 000 kronor! De två som sålde flest majblommor individuellt var Julia Zaitseva i 4E och Max Forsberg i 4D. De berättar att det roligaste med att sälja majblommor var att tjäna egna pengar, att få möjlighet att hjälpa andra barn och att prata med människor. 

 

Här är Julia och Max bästa säljknep:

* välj ut en plats där det finns många människor, t ex ICA Maxi eller Nacka Forum.

* fråga gärna affären/centrumet om lov så att de vet att du står där med majblommorna. 

* var glad och positiv och fråga om de vill hjälpa barn.

* stå på samma ställe, minst en timme,  vid ett flera tillfällen.