After School Clubs

Elever i årskurs 6-9 kan delta i olika eftermiddagsklubbar på IES Nacka. Dessa kan vara idrott, skoltidning och skol TV, musik, bild ledda av våra lärare. Eftermiddagsklubbarna erbjuds under skolåret och elever som vill delta skriver upp sig för en nioveckorsperiod i taget.

För elever i årskurs 4-5 erbjuder vi vår Junior Club till de barn vars föräldrar vill att barnen stannar i skolan med vuxna som leder verksamheten. Anmälan till Junior Club sker terminsvis och är avgiftsbelagd. Eleverna får mellanmål och aktiviteterna i Junior Club bestäms av personal och elever tillsammans.