Tagged with "IES Värmdö"...

Från rektorn

Regarding the possible opening of an IES School opening in Värmdö / Gustavsberg:

Here at Nacka we get a lot of questions about a possible school opening in Värmdö - here is the information we have so far:

“Internationella Engelska Skolan har, tillsammans med fastighetsbolaget Turaco, gått vidare i Värmdö kommuns urvalsprocess för en möjlig F-9 skola i Charlottendal, Värmdö. Detta är självfallet oerhört glädjande och vi gå nu in i en fas där vi tillsammans med Turaco och arkitekter tar fram ett detaljerat förslag. Mycket arbete återstår och vi vill vara noga med att poängtera att detta på intet sätt garanterar att Internationella Engelska Skolan kommer att öppna på platsen.Vi måste få tillstånd från Skolinspektionen, politiska beslut återstår och därtill en komplex process med att skapa skolan.

Vi kommer självfallet att hålla alla våra föräldrar, existerande på våra skolor som nya, informerade om händelseutvecklingen och ber om ert tålamod. Skolan är planerad med skolstart augusti 2021.”

1. IES is looking at the possibility of a school in Värmdö  - if confirmed to go-ahead, the aim is to open in the fall of 2021.

2. All IES school has a separate queue - 1 per school - the queue for Värmdö has not yet opened for applications.

3. For more information, please see www.engelska.se  - where any news regarding new schools are posted.