Tagged with "#IESN"...

Student's suggestion box

New year, new ideas!

Students have been coming with great suggestions of what they would like to see in the cafeteria, therefore we have now put up a new suggestion box where students can leave notes suggesting new things  that they would like to see in the cafeteria or the school.

During week 3 the cafeteria will be arranging a table tennis tournament for students. The games will be played Monday - Thursday between 15:00 - 16:00. There will be music, good games and a great chance to just meet up with friends and watch the tournament.

 

Brooklyn Café @ IES Nacka

Brooklyn Café

During the day students are always welcome to the Brooklyn café on floor 5. The foosball, table tennis and pool tables are available and so are all the fun board games.  

The menu and opening hours can be found on the TV screens throughout the school building. Always updated with information regarding new things to buy in the cafeteria and different happenings.
From week 49-51 we will be serving glögg, saffransdrömmar and “julsmörgåsar” since the holidays are just around the corner and you can’t get to much of the holiday feelings.

 

  

Student Work

IES Nacka - Svenska - update from Swedish department - IESN#whatwedo

Just nu jobbar vi med en massa olika saker i svenskan. Fyrorna skriver sagor som sedan ska läsas upp för sjuorna. Sjuorna gör samma sak och ska i gengäld läsa sina sagor för fyrorna. De får då träna extra på att anpassa sina berättelser för en yngre publik. Båda årskurserna läser också mycket sagor under detta moment och lär sig vad som gör en saga till en saga. 

 

I årskurs fem gör vi presentationer som handlar om oss själva och vår historia. Då använder vi dator och Google Presentations. Sexorna skriver läskiga spökhistorier och ritar bilder till dessa. Några av dessa historier kommer därefter att tryckas i en bok tillsammans med engelska historier som vi sedan kommer att ha i vårt bibliotek. 

 

Åttorna debatterar för fullt, både genom att skriva artiklar och att hålla argumenterande tal och niorna skriver faktatexter som handlar om allt ifrån hajar till tv-spel. Källkritiken är extra viktig i denna uppgift. Dessutom har sexorna och niorna precis haft muntliga nationella prov. De flesta brukar vara lite nervösa innan provet men säger nästan alltid efteråt att bara var kul.

Junior Club @ IES Nacka in November

Although the weather is getting colder and darker, the students in Junior Club are having a sunny outlook with many fun activities! 

Plus Plus Christmas reindeers made by Valentin and Oliver in 4D!

Having fun playing with dominos!

When you can’t go to the beach, you can always play with sand at Junior Club!

Or relax with friends and watch a good movie!

 

International and more international

Amhariska, italienska, pashto, grekiska, ryska, kinesiska, polska, spanska….detta är bara några av de över 30-talet hemspråk som vi har undervisning i här på IES Nacka.

Att ha tillgång till flera språk är en fin gåva som är väl värd att underhålla och utveckla – och det är just det som sker på hemspråkslektionerna.  

Vi har många elever och externa lärare som kommer, speciellt på måndag-och torsdagsmorgnarna för undervisning. Modersmålsklasserna sker alltid utanför det ordinarie schemat för att inte ta tid från de ordinarie ämnena eller från de också så viktiga lunchtimmen eller rasterna.

 

Det är intressant det man kan läsa om hemspråkets roll hos Skolverket:

“Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling.”

Samt att forskare har funnit att tvåspråkiga förskolebarn är bättre än sina enspråkiga kamrater på att fokusera på en uppgift samtidigt som de ska ignorera distraherande faktorer.

Bara goda möjligheter – även om man missar en sovmorgon i veckan.


 


Amharic, Italian, Pashto, Greek, Russian, Chinese, Polish, Spanish ... these are just some of the over 30 languages ​​that we teach here at IES Nacka.

Having access to several languages ​​is a great gift that is well worth maintain and develop - and that's just what happens at the mother tongue lessons.


We have many students and external teachers who come, especially on Monday and Thursday mornings for their mother tongue classes. These lessons are always outside the regular schedule, so as not to take time from the regular subjects or from the so important lunch hours or breaks.


You can find interesting reading at Skolverket (The National Agency for Education): "The purpose of the teaching is to give the student the opportunity to develop knowledge in and about his language. The mother tongue is of great importance for children's language, identity, personality and thought development."  

And researchers have found that bilingual pre-school children are better than their mono-lingual peers to focus on a task while ignoring distracting factors.

So here we have great possibilities - even if you miss a lie-in morning.


 

Orienteering training in PE with 6C

6C practices their orienteering skills with Mr. Högkvist and Ms. Kay during their weekly physical education class.  During week 40, they will put these skills to good use during Sports Day at Hellasgården where they will be participating in many fun activities!

Sports Day is held twice a year (in the fall and spring terms) for all year levels.  This is a day filled with fun activities where the students get to work on their physical fitness and orienteering skills.

 

Pages