Tagged with "#iesnacka #iesnackaantagning #iesadmissions"...

Student queue information

The student queue for those children born in 2018 is now open for applications!

We get a lot of questions about skolval this time of the year - Since IES Nacka is a free school - friskola, the application process works differently and you can't select IES Nacka in your skolval until you have a confirmed placement from us. This however you can change throughout the schoolyear if relevant at later point this term.

If you have questions about this, please contact your local council (er lokala utbildningsenhet per komun).

Best regards,

Admissions, IES Nacka

info.nacka@engelska.se 

 

 

From the Principal

Antagning till IES Nacka för ÅK 4 - Uppdatering november 2018 / Admissions for year 4 - Update November 2018

Admissions for IES Nacka Year 4 fall 2019: Update November 2018

Regarding admissions for fall 2019 Year 4: We have started going through the second batch of applications in the queue, we have currently reached those that have applied before middle of August 2012. We will wait for these to get back to us and then continue down the queue in order of application date until we have filled our 150 places.

During the application process we will update our website regularly on how far we have come in the queue (according to application date)

- please note that we cannot give the actual queue place (number).

For all other queries: info.nacka@engelska.se

Please note that we can’t give any information about any other schools,  please contact them directly or via our central website www.engelska.se

 

Antagning till IES Nacka för ÅK 4 HT-19. Uppdatering november 2018

Angående antagning för HT 2019: Vi har börjat att se över den andra delen av ansökningarna för de som står i kö till åk 4 HT 2019 och vi har kommit 

Vi har kommit fram till de som ansökt före februari 2012. Vi väntar nu på svar från dessa och kommer sedan fortsätta vidare i köordning tills vi fyllt alla 150 platser. 

Under antagningsprocessen kommer vi att uppdatera vår hemsida regelbundet om hur långt i vår elevkö vi kommit (enligt ansökningsdatum) - notera att vi kan ej ge information om köplats.

För andra frågor: info.nacka@engelska.se

Notera att vi kan ej svara på frågor om någon annan skola,  kontakta dessa direkt eller via vår centrala hemsida: www.engelska.se

From the Principal

Antagning till IES Nacka för ÅK 4 - Uppdatering oktober 2018 / Admissions for year 4 - Update October 2018

Admissions for IES Nacka Year 4 - Update October 2018

Regarding admissions for fall 2019 Year 4: We have started going through the first batch of applications in the queue, if you have children in the queue please make sure that your contact details are correct: email, address and phone number. You can log in to your application here.

We have currently reached those that have applied before February 2012. We will wait for these to get back to us and then continue down the queue in order of application date until we have filled our 150 places.

During the application process we will update our website regularly on how far we have come in the queue (according to application date)

- please note that we cannot give the actual queue place (number).

For all other queries: info.nacka@engelska.se

Please note that we can’t give any information about any other schools,  please contact them directly or via our central website www.engelska.se

 

Antagning till IES Nacka för ÅK 4. Uppdatering oktober 2018

Angående antagning för HT 2019: Vi har börjat att se över ansökningarna för de som står i kö till åk 4 HT 2019 - om du har barn som står i kö  - vänligen se till att era kontaktuppgifter är korrekta: email, adress och telefonnummer. Ni loggar in till er ansökan här.

Vi har kommit fram till de som ansökt före februari 2012. Vi väntar nu på svar från dessa och kommer sedan fortsätta vidare i köordning tills vi fyllt alla 150 platser. 

Under antagningsprocessen kommer vi att uppdatera vår hemsida regelbundet om hur långt i vår elevkö vi kommit (enligt ansökningsdatum) - notera att vi kan ej ge information om köplats.

För andra frågor: info.nacka@engelska.se

Notera att vi kan ej svara på frågor om någon annan skola,  kontakta dessa direkt eller via vår centrala hemsida: www.engelska.se

From the Principal

Antagning till IES Nacka för ÅK 4 - Uppdatering september 2018 / Admissions for year 4 - Update September 2018

Admissions for IES Nacka Year 4 - Update September 2018

Many families have contacted us to enquire why they were not offered a place in year 4 starting this fall term.

The answer is that we work strictly by the queue order and for our 150 places, a place was offered to those that had been in the queue the longest. The only exception we apply is the sibling priority. For more information about out student queue see this link. For this years admissions for year 4 start fall 2018 we accepted students that had been in the queue since before mid June 2013.

Regarding admissions for fall 2019 Year 4: We will begin the application process in November 2018, if you have children in the queue please make sure that your contact details are correct: email, address and phone number. If they have siblings in IES Nacka, they need to be registered in the application. You can log in to your application here.

During the application process we will update our website regularly on how far we have come in the queue (according to application date) - please note that we can’t give the actual queue place( number).

For all other queries: info.nacka@engelska.se

Please note that we can’t give any information about any other schools, e.g potential future schools such as IES Värmdö - for other schools please contact them directly or via our central website www.engelska.se

 

Antagning till IES Nacka för ÅK 4 . Uppdatering September 2018

Många börjar höra av sig till oss för att fråga om varför de ej blev erbjudna plats i åk 4 med start denna hösttermin.

Svaret på detta är att vi går strikt enligt köordning och till våra 150 platser erbjöds plats till de som stått i kö längst. Det enda undantaget vi tillämpar är syskonförtur. För mer info om vår elevkö se denna länk. I årets antagning för åk 4 HT-18 tog vi in elever som stått i kö sedan före mitten på juni 2013.

Angående antagning för HT 2019: Vi börjar se över ansökningarna i november 2018 - om du har barn som står i kö  - vänligen se till att era kontaktuppgifter är korrekta: email, adress och telefonnummer. Har de syskon som går på skolan så måste de vara registrerade i er ansökan. Ni loggar in till er ansökan här.

Under antagningsprocessen kommer vi att uppdatera regelbundet på vår hemsida om hur långt i vår elevkö vi kommit (enligt ansökningsdatum) - notera att vi kan ej ge information om köplats.

För andra frågor: info.nacka@engelska.se

Notera att vi kan ej svara på frågor om någon annan skola, t.ex potentiella framtida skolor såsom Värmdö - för andra skolor kontakta dessa direkt eller via vår centrala hemsida: www.engelska.se